Äntligen är det terminsstart!!!

En hel sommar har passerat med massor med sol, värme och bad! Som att befinna sig i sydeuropa hela tiden, inte något vi nordbor är vana vid precis. Jag har njutit av sommaren som faktiskt även innehållit besök till Spanien i några veckor. Sommaren har även innehållit en hel del  läsande av litteratur. Det har handlat om det pedagogiska ledarskapet, digitalisering, mediapedagogik, lärmiljöer, inre organisation, Skollag, propositioner från regeringen, nyanlända i skolan mm. Allt detta skapar nya tankar som man reflekterar och grunnar på. Man funderar på hur detta kan passa in i min enhet, hur kan vi arbeta med detta? Vad tar jag med mig från allt detta? Hur ska detta sätta spår i min enhet?

Under mina uppstartsveckor har jag ägnat mycket tid att ta fram ett dokument kring min enhets inre organisation. Detta dokument är kopplat till alla förskolor i kommunens vision, pedagogiska idé, årshjul och det systematiska kvalitetsarbetet. Det är ett dokument som innehåller alltifrån uppdragsbeskrivningar för torgetpedagog, administratör, koordinator mm, till mötesstrukturer, olika möten, olika pedagogiska träffar i tvärgrupper men det viktigaste är hur Förskolenhet 1 är som arbetsplats.

Att bygga en inre organisation efter de ekonomiska förutsättningarna som man har är en utmaning! För om jag hade haft andra förutsättningar så hade den inre organisationen formats på ett annat sätt. Dock ser jag med tillförsikt framåt att en av förskollärarna har en del av sin tjänst som digitaliseringspedagog och kommer ha möjlighet att vara med i förskolornas planerade och spontana undervisning en dag i veckan och tillsammans med personalen på avdelningen arbeta för hur de digitala verktygen kan vävas in i den undervisning man bedriver, det projekt man är inne i just för tillfället. Det skall inte vara några happenings utan det skall vara en del av det befintliga som man arbetar med. Det digitala skall passas in i det projekterande arbetssättet.

Efter att ha trollat med knäna och procent så finns under nästa läsår ett arbetslagsstöd i enheten. Det pedagogiska arbetslagsstödet kommer ha ett ansvar för att kontinuerligt driva de pedagogiska frågorna kring den pedagogiska dokumentationen men också att kritiskt granska den pedagogiska verksamheten utifrån uppdraget i läroplanen, aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Det pedagogiska arbetslagsstödet har möjlighet att vara med när arbetslagen reflekterar och kan ställa utmanande frågor som gör att arbetslaget funderar ett varv till för att ta ett nytt utvecklingssteg i sin undervisning,  utvecklar sitt eget pedagogiska ledarskap, hur man planerar sina lärmiljöer, utmanar barnen i den spontana undervisningen mm. Det pedagogiska arbetslagsstödet kan ses som en byggnadsarbetare med många olika verktyg i sin verktygslåda som tillsammans med arbetslaget arbetar för att utveckla förskolans undervisning, det pedagogiska ledarskapet och skapa en förskola av hög kvalitet.

Samma förskollärare som arbetar som arbetslagsstöd är också Torgetpedagog på 40 % på en av förskolorna. Torgetpedagogen organiserar för olika möten som gör att barnet får möjlighet att utveckla sin fulla potential.  Det är en pedagog med ett särskilt ansvar som finns på Mötet, någon som kan möta barnen i deras olika utforskande, som kan knyta an till de projekt som pågår. Någon som kan iscensätta något för att locka till nya upptäckter, koppla ihop och förbinda olika ämnen, uttryckssätt och förmågor med varandra. Fokus är att utgå från tillgänglighet och att det är estetiskt tilltalande. Torgetpedagogen dokumenterar och reflekterar kring undervisningen på Mötet. Detta läggs i avdelningens pedagogiska slinga för att kunna vara med när arbetslaget reflekterar kring hur man arbetar vidare med sina projekt.

Jag är taggad att sitta ner och planera med dessa pedagoger denna vecka och skapa en struktur för detta arbete inom enheten. Att få se något nytt växa fram som ska skapa förändring, ja wow, det ska bli sjukt inspirerande att få följa just dessa tre olika uppdrag som är de nyaste inom enheten. Jag hoppas att jag kan ha dessa uppdrag även i fortsättningen men även utöka det med utvecklingspedagog på 50% (utöka arbetslagsstödet), utöka det administrativa stödet till 50 % för mig men även för pedagogerna samt att processledarna får utökad tid på sina förskolor. De är i vardagen och bedriver förskoleutveckling och är ett stöd för varje förskolas arbete med undervisning, pedagogisk dokumentation och lärmiljöer. De har 1 h/avdelning för detta uppdrag.

Inför hösten så inför alla enheterna Mötesmåndag där arbetslagsreflektionen sker på förmiddagen och kl 13.30-15.00 är olika möten och pedagogiska träffar inplanerade. Vissa är kommunövergripande och sedan har varje enhet fått fylla på med sina egna olika möte/grupper/träffar. All personal är denna dag schemalagda till 15.00. Jag har arbetat på detta sätt innan när jag arbetade i barngrupp och vet att det fungerar otroligt bra. Här blir jag också taggad att börja arbeta med. Jag har hämtat inspiration från litteratur, dvs hur andra förskolor arbetat med den inre organisationen. Att nämna är HallonEtt och hur de har arbetat med det pedagogiska ledarskapet och kollegialt lärande men även Trollet och hur de har arbetat.

För ökad delaktighet och inflytande men även för att förskollärarna inom enheten skall fokusera på det pedagogiska ansvaret har jag skapat tre olika grupper där endast förskollärare ingår:

 • Ledningsgrupp – strategisk och operativ verksamhetsutveckling = Processledarna, arbetslagsstöd samt digitaliseringspedagog
 • Organisationsgrupp 1 – lärmiljö inne/projektet hela dagen = förskollärare
 • Organisationsgrupp 2 – utomhuspedagogik och lärmiljö ute = förskollärare

I de båda organisationsgrupperna ingår alla förskollärare inom förskolenhet 1. Förskollärarna ansvarar för undervisningen och att det finns ett pedagogiskt innehåll samt att det finns lärmiljöer som inspirerar till utveckling och lärande.

Till dessa grupper så kommer alla inom enheten att vara en del i lärgruppen Värdegrund. Lärgruppen Värdegrund kommer att ta upp stora som små frågor gällande hela värdegrundsarbetet, fokus både på personal och barn. Det kan komma att handla om bemötande kollegor emellan, hur vi pratar om kollegor, barn och föräldrar, hur vi väljer våra tankar, personalens arbetsmiljö likväl som barnens mm.

Våra Lärande samtal kring gemensam litteratur som vi läser kommer att finnas med också. I år fokuserar vi på att diskutera förskollärares respektive barnskötares uppdrag inom förskolan samt undervisning i förskolans kontext. Vi kommer att läsa Ann Pihlgrens bok Undervisning i förskolan.

Enligt Skollagen kapitel 2,  9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förskolechefen skall skapa möjligheter och förutsättningar för att driva pedagogiskt utvecklingsarbete och initiera pedagogiska diskussioner som utvecklar förskolans undervisning, det pedagogiska ledarskapet och verksamheten. De pedagogiska diskussionerna kan innehålla alltifrån filosofiska  tankar om människan, kunskapssyn, bemötande, värdegrund, politiska ställningstagande kring barn och förskola till läroplansdiskussioner, det pedagogiska ledarskapet, undervisning, lärmiljöer mm. I de olika pedagogiska diskussionerna skall förskolans undervisning och det pedagogiska ledarskapet kritiskt granskas på olika sätt för att skapa utveckling och förändring. I dessa forum ansvarar all involverad personal att den tid de har tillsammans med varandra för att diskutera pedagogiska frågor tas tillvara på och leder till samtal och diskussion som i sin tur leder till verksamhetsutveckling.

Den inre organisationens upplägg är till för att det skall gynna barnens utveckling och lärande. Den tiden vi lägger på olika pedagogiska diskussioner och reflektioner kommer enligt mig att ge mångfaldigt tillbaka till barnen. ”Det tar tid ifrån barngruppen!” Ja, det tar tid från barngruppen men det ger också så mycket mer tillbaka i slutändan och med en strukturerad verksamhet så kommer mer tid att frigöras de andra dagarna som annars innehållit olika avbrott. Det kommer finnas mer koncentrerad tid på tisdag, onsdag och torsdag att bedriva undervisning och ett projekterande arbetssätt. Dessa dagar skall så långt som det går hållas fredade från avbrott och då skall 120 % fokus från pedagogerna ligga på undervisning.

På Förskolenhet 1 bygger vi mötesplatser för proximala utvecklingszoner, både för barn som för vuxen. En avgörande faktor för möjligheten att skapa en proximal utvecklingszon i en verksamhet är samspel och kognitiva utmaningar. Barn möter detta i undervisningen på förskolan och de vuxna möter det genom det kollegiala lärandet. I dessa forum utmanas barn och vuxnas kunskaper och den proximala zonen kan nås och ny kunskap erhålls.

Until next time! 

 

Om Caroline Wiking

Arbetar som rektor i Halmstads kommun. Älskar ledarskap och organisation, att skapa en organisation och ett ledarskap inom förskola som utmanar kulturen som finns. Att våga gå utanför boxen! Brinner för att utgå från Reggio Emilia filosofin i undervisningen, att skapa en förskola som är barnens arena och där förskolan är en demokratisk mötesplats. Där delaktighet och inflytande för barnen tas på allvar i undervisningen. Där förskollärarna tar sitt professionsansvar i undervisningen och inte lämnar över ansvaret på barnen. Utifrån detta skapar vi en förskola av hög kvalitet! Har skrivit boken "Leda förskolans demokratiarbete. I teori och praktik" som lyfter fram demokrati, organisation, ledarskap men också HUR du kan arbeta med detta i din organisation. Är ute och föreläser samt utbildar inom självledarskap, demokratiarbete samt normkritik och diskrimineringsgrunderna i förskolan.
Detta inlägg publicerades i arbetssätt, Digitaliseringspedagog, förskola, inre organisation, Lärmiljöer, Lpfö18, pedagogiskt ledarskap, Torgetpedagog, undervisning, undervsiningsmiljöer. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Äntligen är det terminsstart!!!

 1. Sara Anthonsen skriver:

  Inspirerande som vanligt!! Tack för att du delar med dig 🙂

 2. Emma skriver:

  Hej! Finns den någon möjlighet att få ta del av ditt dokument där du hade beskrivit uppdragsbeskrivningar. Är precis i uppstarten att tillsätta en torget pedagog till en av mina förskolor så det hade underlättat att få lite inspiration hur ni har jobbat.
  /Emma

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.