Elevnära skolledarskap

Att få vara med och utveckla förskolan , deras arbetssätt och undervisningen är det som alltid har drivit mig att arbeta som skolledare. Tänk att få möjligheten att vara med och påverka att så många barn får den allra bästa undervisningen som de kan få under de år de går i förskolan. Man har en vilja att vilja göra en skillnad för barnen! Man har så mycket man vill göra men man måste också kanalisera all sin vilja och göra något åt den. Det får inte bara stanna vid fina ord och ideal. Efter några år som skolledare har jag fått möjligheten att kompetensutveckla mig på rektorsprogrammet. Här står jag nu med ena foten i sluttentan i skoljuridik som jag precis lämnat in och den andra foten står i nästa kurs som är Skolledarskap. Nu sätts fokus på MIG och min roll och mitt pedagogiska ledarskap. Nu kommer jag få möjligheten att omvandla mina tankar, idéer och visioner till handlingar. Nu kommer jag vägledas hur jag som skolledare ska kunna göra större skillnad för barnen baserat på forskning.

Att vara skolledare är en oerhörd utmaning, det kan vara otroligt svårt, tröttande, roligt, inspirerande, jobbigt, lätt, frustrerande, skitkul! Det är dagar som är så otroligt givande blandat med dagar när man bara drar täcket över huvudet och funderar att säga upp dig för att sitta i kassan på ICA men i slutändan är det vissa saker som får en att fortsätta. Det är bra kollegor som man kan skratta med, de är de där inspirerande pedagogiska samtalen men har med sina medarbetare eller de där medarbetarna som är lika crazy som en själv fast sedan är det en sak som slår allt….det är de där leendena från barnen, en liten hand som tar tag i en eller det där samtalet du har på kontoret med barnet som ”rymt” från avdelningen.

Ledarskapet handlar som oftast om hur skolledare genom goda relationer till medarbetarna bedriver ett gott ledarskap och en god verksamhet men enligt Viviane Robinson så har de goda relationerna inget med att bedriva en högkvalitativ förskola eller skola. Det handlar om att skapa de förutsättningar som krävs för undervisning och lärande. Viviane Robinson bedömer skolledarens effektivitet efter hur hen påverkar barnens lärande. I skolor som hon främst har forskat på men som likväl kan appliceras på förskolan så presterar eleverna på en högre än förväntat där skolledaren fokuserar på att förbättra undervisningen och lärandet. I förskolan bedömer vi inte barnens prestationer på samma sätt som i skolan men jag själv kan efter verksamhetsbesök eller lärarbesök med strukturerade observationer som grund uttala mig om att det pedagogiska ledarskapet har en enorm betydelse för vilken undervisning som barnen får möta. Därför måste mitt fokus som skolledare i mina verksamheter ligga på hur pedagogerna kan utveckla sitt pedagogiska ledarskap så att undervisningen förbättras; alltså måste det till ett närvarande pedagogiskt ledarskap. Vivane Robinson identifierade fem ledarskapskategorier som bidrar till det detta fokus:

  1. målsättande och tydliga förväntningar
  2. strategisk resursfördelning
  3. säkerställa undervisningskvaliteten
  4. leda lärares lärande och utveckling
  5. säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö

Fem viktiga punkter där flera att kräver ett fysiskt närvarande i verksamheten som förvisso i dagens digitaliserade samhälle kan kompletteras med digitala system som gör att man kan leda lärares utveckling och utveckla undervisningen ”på distans”. Det pedagogiska ledarskapet hos skolledaren förutsätter dock mången gång ett fysiskt närvarande i verksamheten men det som borde vara den viktigaste arbetsuppgiften, dvs verksamhetsbesök/lärarbesök med efterföljande coachande feedback är det som fortast får på foten i ens kalender när allt annat pockar på. Det där andra som många gånger skulle kunna skötas av en administratör/skolintendent/skolassistent, såsom fakturor, avtal, vikarieplanering, scheman, systemadministratör för diverse system inom förskolan, posthantering, utskrifter, skriva olika dokument mm. Det finns inte som en stöttande struktur i min direkta vardag! Lägg därtill runt 40 medarbetare, fyra fysiska förskolor som jag skall vara närvarande på och att det mellan dem är 2,5 mil! Timmarna i veckan räcker inte till att fara och flänga mellan dessa enheter och hinna vara närvarande i den pedagogiska verksamheten, utveckla lärares lärande och undervisningen. Den största delen går åt att besvara olika vardagliga frågor som säkert en förskoleadministratör skulle kunna besvara till mången gång och jag hade kunnat ge tid åt olika pedagogiska och strukturella ”problem” tillsammans med medarbetarna och mina processledare.

I förskolan pratar vi ofta om barn och deras relationer under dagen och som skolledare känner man också att man skall skapa många relationer med många människor. Det är inte det att jag inte mäktar med att göra det men jag gör det inte så bra som jag skulle vilja för att antalet medarbetare är alldeles för många. Forskningen menar att man inte skall ha mer än 20 medarbetare för att lyckas men att det då skall finnas olika stödstrukturer kring ledaren.

I min ”perfekta” värld som skolledare så skulle jag önska mig ha färre medarbetare, en skoladministratör på i alla fall 50% samt en pedagogisk utvecklingsledare på minst 50%. Då känns det som att jag är på banan och detta skulle ju även gynna mina medarbetare eftersom flertalet av de delegerade administrativa uppgifterna skulle läggas på en förskoleadministratör. Känns som win win för alla 🙂

Nog med att ”gnälla” för nu är vi inte där utan nu är vi här och då ser förutsättningarna annorlunda ut och vad kan jag då göra för att ”leva upp” till dessa fem ledarskapskategorier. Vilken ribba kan jag lägga på mitt arbete?

Jag började terminen med att i alla fall boka in ett verksamhetsbesök hos alla med efterföljande coachande feedback i arbetslaget. Fokus på dessa verksamhetsbesök är det pedagogiska ledarskapet och undervisningen. Det handlar om att tillsammans utveckla ledarskapet hos lärarna och utveckla undervisningen i förskolan. I maj kan jag se hur väl denna planering föll ut, gick jag i hamn med ett besök hos alla eller vad hände på vägen?

Mål att fokusera på finns naturligt i verksamheten men de är för stora, inte SMARTA! Att till exempel bryta ner målet ”utveckla den pedagogiska dokumentationen” till vad är det som skall utvecklas, vad skall vi utvärdera när terminen är slut? Jag har själv påbörjat att skriva en kvalitetsrapport, då detta inte krävs av politikerna i min kommun, för att kunna se vilka mål vi ska fokusera kring. Därtill om vi ska ha ett fokusområde så måste jag och mina två kollegor bryta mer detta i utvärderingsbara mål. Dessa mål ska sedan tas med in i den strategiska resursfördelningen, dvs vad skall pengar gå till och hur ska vi fördela dem i förskolorna. Vad behöver respektive förskola? Att fördela resurser innebär inte att fördela dem på samma sätt på alla förskolorna! En resa som jag, mina kollegor och vår kommun måste göra! Enligt skollagen skall resurserna fördelas på olika sätt utifrån olika kriterier.

Sista kategorin handlar om att skapa en en undervisningsmiljö där eleverna/barnen är trygga och säkra för att barnen skall kunna lära sig saker och ta kognitiva språng i sin utveckling. Egentligen är detta den viktigaste kategorin men gör sig bäst sist i ledet gällande den fem olika kategorierna då de andra fyra är viktiga för att kunna skapa en trygg och säker miljö där barnen kan lära sig. Som skolledare är det viktigt att arbeta med de fyra kategorierna för att kunna arbeta med kategori nummer 5. Syftet med kategori nummer 5 är att skapa en förskolemiljös om gynnar barnens lärande där barnen blir motiverade att lära sig saker, vill lära sig saker och vill undersöka och utforska.

Som skolledare har jag större påverkan på barnens framtid än vad man kanske tror i början när man påbörjar sitt skolledarskap. Jag ville vara med och utveckla förskolan och förbättra den men jag kanske inte förstod hur stor påverkan JAG skulle fortsätta ha för varje enskilt barn. Jag blir egentligen bara mera glad över hur jag i mitt skolledarskap kan fortsätta att påverka barnens framtid 🙂 Det är just detta som gör att jag nu har det i mitt fokus när jag ska utveckla, förbättra och förändra mitt skolledarskap under nästkommande år under Rektorsprogrammet. Gud vad spännande!!!!!!

Until next time!//Caroline Wiking

Om Caroline Wiking

Arbetar som rektor i Halmstads kommun. Älskar ledarskap och organisation, att skapa en organisation och ett ledarskap inom förskola som utmanar kulturen som finns. Att våga gå utanför boxen! Brinner för att utgå från Reggio Emilia filosofin i undervisningen, att skapa en förskola som är barnens arena och där förskolan är en demokratisk mötesplats. Där delaktighet och inflytande för barnen tas på allvar i undervisningen. Där förskollärarna tar sitt professionsansvar i undervisningen och inte lämnar över ansvaret på barnen. Utifrån detta skapar vi en förskola av hög kvalitet! Har skrivit boken "Leda förskolans demokratiarbete. I teori och praktik" som lyfter fram demokrati, organisation, ledarskap men också HUR du kan arbeta med detta i din organisation. Är ute och föreläser samt utbildar inom självledarskap, demokratiarbete samt normkritik och diskrimineringsgrunderna i förskolan.
Detta inlägg publicerades i förskola, lärare, pedagogiskt ledarskap, Rektorsprogrammet, Skolledare, undervsiningsmiljöer och märktes . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.